Kategorier
Politikk og samfunn

Demokratiets trusler – Trumps Amerika – bør vi være redde?

«Pendelen svinger med full fart mot den veien kvinners og minoritetsgruppers rettigheter svekkes»

Har ikke USA lært noen ting etter Metoo kampanjen, eller de store voldelige episodene hvor kampen om grunnleggende menneskerettigheter har vært i fokus?
Det er ikke så ofte jeg fatter interesse for utnevnelse av høyesterettsdommer, men utnevnelsen av den 9 Høyesterettsdommeren i USA har fått nakkehårene mine til å reise seg. For meg er det tydelig at pendelen svinger med full fart mot den veien kvinners og minoritetsgruppers rettigheter svekkes! Et eksempel er Trumps uttalelser ved utnevnelse av ny høyesterettsdommer:

«Høyesterettsdommeren jeg vil plukke ut er for livet og konservativ»

«Et lite knippe godt voksne sitter med makten over de amerikanske kjerneverdiene. Når abort, retten til å bære våpen og homoekteskap skal avgjøres, er det de som har det siste ordet.» (nrk.no). De forente staters høyesterett er den øverste føderale domstolen i USA, de er ikke valgt demokratisk, de utnevnes av presidenten OG de sitter på livstid!
I dag sitter det fire liberale og fire konservative i høyesterett, og det har vært dobbeltstemmen til Justis Kennedy, som nå går av med pensjon som har vært avgjørende i mange delte saker om abort, homofile rettigheter og dødsstraff. Erstattes han med en engasjert konservativ, som potensielt kan tjene i flere tiår, vil denne balansen endres fundamentalt i retten og sette tusener av saker om abort, menneskerettigheter for kvinner og minoritetsgrupper i fare.
Hvordan kan dette egentlig skje, er dette demokrati i dagens USA?
President Trumps utnevnelse av ny høyesterettsdommer denne gang, kan for første gang på flere tiår gjøre det mulig å få vedtatt innskrenkninger i abortloven.
Den utnevnte er Brett Kavanaugh, han har vært dommer i ankedomstolen i Washington DC siden 2003.
Han har ikke sagt at han er direkte motstander av abortloven, men han har hatt flere saker i medienes lys som taler i den retning, og hvor prinsipper teller mer enn situasjon og årsak. Han befinner seg til høyre i synes om retten til å være våpen, og han har uttalt at han støtter presidentens makt. Han har også skrevet juridiske artikler om hvorfor presidenten i USA bør beskyttes mot rettsforfølgelse.

En person har og får stadig større makt, personen bygger sine allierte rundt seg, barn blir skilt fra sine foreldre, satt i egne leire, kvinners rettigheter smuldrer vekk, minoritetsgrupper forfølges – ja, jeg mener vi bør være redde. Historien forteller oss at dette er tegn på noe som ikke er godt, hvem gjør noe med det? Annet en folket, kvinner og minoritetsgruppene selv? Kampen for like rettigheter er alles ansvar, men når de med mest makt slipper unna, mener jeg at dette er en tydelig trussel mot demokratiet!