Kategorier
På reise

Må ledere virkelig ha digital kompetanse og eget digitalt «brand»? – og hva er det egentlig?

Er det ikke nok å bare kunne lede – slik ledelse «alltid har blitt utført»? Kan ikke IT avdelingen ta seg av it-arkitektur, økonomi ta seg av regnskapet slik at vi kan lede? Har overhørt mer enn en samtale mellom ledere på ulike nivåer at nei, Facebook, Twitter, Instagram og slike sosiale medier har vi ikke tid til – og intranettet (for de som har det) skal i beste fall inneholde en forside med lederens hjørne. Vi er inne i det vi kan kalle digitaliseringens andre bølge skriver inFuture. Første bølge var dotcom-tiden. Utvalgte bransjer som media og finans, ble kraftig påvirket av digitalisering. For de fleste andre sektorer berørte de det så å si ikke i det hele tatt, men hva nå? Vi er nå dypt inne i det inFuture kaller digitaliseringens andre bølge, og henger ikke ledere med, vil det få konsekvenser dersom ledere ikke har digitaliseringsforståelse eller kunnskap om hvor viktig det er å se digitalisering som en helt nødvendig del av bedrifters strategiske mål.

inFuture skriver at «Digitalledelse dreier seg mindre om spesifikk teknologisk innsikt og mer om en måte å tenke på. Det betyr at lederen må evne å forstå hva it-avdelingen gjør og omvendt – og at dette er i tråd med bedriftens strategi og muligheter til å nå de mål som er satt.

De siste årene har vi sett toppledere med stor aktivitet i sosiale media. Det er slett ikke nødvendig for å være en god digitalleder, men det er likevel en indikasjon på digitale instinkter.  Utover å kunne håndtere egen blogg, være aktiv på Facebook, Instagram eller være en driftig Twitrer, må lederen mestre sin uro for åpent å dele sine vurderinger og sin kunnskap. Dette inn
ebærer at lederen må åpne mer opp for innspill utenfra, og evne å dra nytte av disse». Hva betyr dette egentlig?

Som Jan Ketil Arnulf fra BI skriver, så har begrepene lokal og global endret seg, og markeder vi Shanghaioperere i kan ofte være langt unna, men Big Data og strømmetjenester definerer nye kundegrupper og markeder helt uavhengig av fysisk lokalisering.

Ledere som ikke utnytter muligheter gjennom å åpne for å se digitale løsninger vil tape.
Men er det nødvendig med ledere som bygger sin egen merkevare? Hans Petter Nygård-Hansen (www.hanspetter.info) har 7 tips for å bygge egen merkevare;

  • Presenter deg selv online
  • Hva kan jeg tilby som er unikt – din digitale merkevare.
  • All PR er ikke god PR! – rydd opp.
  • Selg deg selv på 20 sekunder.
  • Lag en «short list» av de selskapene du drømmer om å jobbe for eller med.
  • Bruk sosiale medier til å markedsføre deg selv.
  • Husk; din personlige merkevare er hele tiden i utvikling.

Til det siste punktet – akkurat som morgendagens ledere må kunne håndtere kommunikasjon mellom ledelsen, ansatte, kunder og andre viktige interessenter som vil foregå i stadig større grad digital, og i et helt annet tempo. Til og med til oppgaver og stillinger vi ikke enda vet eksisterer. Morgendagens digitale ledere må tørre å ta sats mot en spennende fremtid med store muligheter for den som tør.