Velkommen til Sør Odal

Sør-Odal byr vi på et bredt spekter av boliger og tomter, og gir deg muligheten til å leve det livet du drømmer om. Egen enebolig, hage, full barnehagedekning og trygg oppvekst – alt i nærhet til spennende jobbmuligheter.

Odalen byr på vannveier som gir rom for nære naturopplevelser med båtliv, bading og fiske – ja, vi har til og med egen vannskipark! Vi har også gode forbindelser til landets største arbeidsmarked. 1 time til Oslo, tog hver time, motorvei under utbygging og kort vei til Oslo Lufthavn og resten av verden. Nærhet, men samtidig frihet til å velge.

Vi er Odalen – velkommen til oss!
Les mer om oss på vierodalen.no

Våre ungdommer er fremtidens fredsambassadører.

Den 16. august hadde jeg gleden av å være tilstede på feiringen av Fredsmonumentet på Morokulien sitt 100 ås jubileum. Et flott arrangement som inneholdt mye historie, stolthet, kultur, håp og engasjement. 100 år etter de viktige forhandlingene og dra-kampene i Kiel som førte til Kieltraktaten, som i forhandlinger førte til Mossekonvensjonen som ga Norge sin Grunnlov, ble det satt opp et Fredsmonumentet til minne om 100 år med fred – et FREDSMONUMENT, et helt unikt monument. Og i år har vi feiret Grunnlovens 200 års jubileum gjennom hele året i hele Norges land. Gjennom å kjenne historien kan vi dra lærdom for fremtiden, og det er viktig at ungdommen vår, som er fremtiden tar del i dette. Grenseregionen ARKO (Bestående av 7 kommuner på Norsk side og 4 kommuner på Svensk side), Voksenåsen, EDA og Eidskog kommune har gjennomført et prosjekt «Unga som framtidens fredsambassadörer», og en ungdomscamp for fred. Her var det ungdommer fra Norge, Sverige og ungdommer fra land der grensekonflikter pågår som jobbet sammen om temaer som er grunnleggende for all demokrati; medvirkning, samtaler, forhandling og kompromisser som gir grunnlag for å bygge et samfunn for fred, hvor nettopp demokrati, menneskerettigheter og likeverdighet er fundamentet. Historien viser at det er nettopp gjennom kunnskap, samtaler, forhandlinger og kompromisser det blir fred.

Ungdommene presenterte selv hvor viktig de mente dette arbeidet er, noe som rørte alle oss som var tilstede. Samme ettermiddag leser jeg at Generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland skriver i sin blogg at han «I 30 år som hjelpearbeider aldri har sett så mange brutale kriser samtidig». Og alle, har sikkert den samme tanken som meg, at dette er så brutalt at vi nesten ikke kan fatte at slikt skjer. Vi og verden trenger eksempler på at samarbeid for varig fred nytter, for å gi håp, og at det kreves mye både politisk og økonomisk er åpenbart. Mange tenker at «jeg» ikke kan bidra i det store bildet, jeg mener at alle bidrag er viktige. At vi trenger fredsambassadører som kan forhandlingens, kommunikasjonens og kompromissenes kunst er jeg ikke i tvil om. Prosjekter som Ungdom som fredsambassadører bør vi videreføre, i større og bredere skala, nettopp for å få våre unge interessert i, og engasjert i både politikk, fredsarbeid og frivillig innsats.

Digital lokal demokrati – er det mulig?

Det er i kommunene folk bor, her lever vi våre liv fra vi blir født og til livets slutt. Å være ordfører, hva er det, jo en politisk frontfigur, ombud for innbyggerne, ambassadør som knytter kontakter mellom lokalsamfunnet, regionale, nasjonale og internasjonale omgivelser. Ordføreren er valgt som ordfører for hele formannskapet og kommunestyret og skal legge til rette for åpne og demokratiske prosesser – og demokrati, og demokratiske spørsmål er jeg veldig opptatt av, hva er egentlig demokrati, og hva er lokaldemokrati? KS har i sitt hefte «Folkevalgt 2011 – 2015, i kommunen» beskrevet det lokale demokratiet som at kommunene løser offentlige oppgaver gjennom et lokalt demokrati, gjennom beslutninger om drift av barnehager, skole, helse og omsorg, byggetillatelser og avfallshåndtering mm. Kommunene er kommuner fordi de blir styrt av folkevalgte representanter for innbyggerne. Alle stemmeberettigede innbyggere som bor i en kommune velger representanter til kommunens øverste organ, kommunestyret. Gjennom valg gir altså innbyggerne et oppdrag til de folkevalgte, og de folkevalgte må stå til ansvar ovenfor innbyggerne for måten de forvaltet dette oppdraget på gjennom å fatte politiske vedtak, og å sørge for at de blir gjennomført. Som folkevalgt må du forholde deg både til enkeltsaker og til helheten i styringen i kommunen, utfordringen ligger i å tenke på helheten. Et demokrati som gir rom for egne meninger, ytringsfrihet og forskjeller, ja til og med uenighet. MEN det som det er viktig å ikke glemme, som er utfordrende er at demokratiet er fundamentet for at vi skal alle leve sammen ut fra at det er flertallet som bestemmer, og at vi alle innenfor de rammer vi har bestemt i samfunnet vårt må akseptere det – det ser vi er vanskelig i andre deler av verden, hvor makt og posisjonering er viktigere enn å respektere flertallet i befolkningen. En ting vi ikke må glemme, er å snakke med, og å være tilgjengelige for innbyggerne der vi bor – for å få til et best mulig lokaldemokrati, og ikke minst rekruttere yngre kvinner og menn inn i politikken. I år feirer vi 200 års jubileum av Grunnloven, og det er viktig, både for å fremme kunnskap om Grunnloven og ikke minst betydningen den har og har hatt for det Norske folkestyret. Det kan være lett å ta for gitt den friheten og selvstendigheten vi har i Norge, og da er det viktig å bli minnet på hva som ligger til grunn for den Grunnlov vi har. Grunnloven er selve grunnlaget og fundamentet for utviklingen av folkestyret vårt, og er i dag et samlende symbol for frihet, selvstendighet og demokrati. Vi må aldri glemme å kjempe for friheten, og ved å bli minnet på hvor viktig det er kan vi kjenne på hvor stolte vi er som lever i et land som har et demokrati som fungerer. Skal vi fortsette å ha denne friheten, må viktigheten av den formidles på nytt til hver generasjon. De som vokser opp i dag må ta den til seg og gi den meninger på egne premisser, sette den på dagsorden og gi den plass på de møtearenaer vi har i dag, verden forandrer seg, vi lever i den digitale tiden. Stortingspresident Olemic Thommesen sa i sin tale til Stortinget 14 mai, at det er ikke lenge siden en mobiltelefon veide 8 kilo, og at det var fryktelig langt til Asia, i dag er alle unge på digitale medier, verden virker mindre, det er lett å reise verden rundt, dagens møtesteder er noe helt annet enn for bare noen generasjoner siden. Kanskje det er på tide med et digitalisert lokal demokrati – med nye måter å kommunisere på – en ny og spennende fremtid i ukjent farvann, på sosiale medier! Dette gleder jeg meg til å være en del av.