Kategorier
Kvinner, likestilling og Ledelse Politikk og samfunn

2022 – Året med #pushback for likestilling

Et krevende år er på hell . Et år med #pushback på likestilling og kvinners deltakelse på mange områder. Kvinner, kvinneorganisasjoner og sivilsamfunn har kjempet hardt for #pushingforward for likestilling mellom kvinner og menn.
Året startet med møte i FNs Kvinnekommisjon CSW66
som knapt hadde åpnet for fysiske møter, og det var nesten ikke noen representanter tilstede fra sivilsamfunn internasjonalt.
Det var veldig spesielt å være tilstede og følge diskusjonene om å «Oppnå likestilling og styrking av alle kvinner og jenter i sammenheng med klimaendringer, miljø- og katastrofer, risiko og politisk» som var årets tema.
Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.
Det var ekstra spesielt å høre representanten fra Russland,
som er et av landene som er i mot både demokrati, likestilling, ytringsfrihet og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).
Kvinner og jenter er de som lider mest under pandemier og klimaendringer, men kvinner er helt avgjørende ressurser som må være med og ha en stemme og rolle. Sivilsamfunn må være representert alle steder diskusjoner og vedtak gjøres!
Heldigvis har Norge en tydelig stemme sammen med sivilsamfunn representert av FOKUS forum for kvinner og utviklingsspørsmål som var fysisk tilstede under årets CSW66, som en del av den offisielle delegasjonen.
Nå må arbeidet for kvinners rettigheter sette enda mer fart, i 2023 blir et år hvor vi må jobbe enda hardere for å «pushforward» for full likestilling mellom kvinner og menn. Representasjon og deltakelse er helt avgjørende for at vi skal lykkes!