Kategorier
Kvinner, likestilling og Ledelse

Vi hedrer alle kvinners innsats i krig og konflikt – den internasjonale kvinnedagen 8 mars 2022

Kvinner nevnes vanligvis ikke når det er krig, men det er flest kvinner som lider som følge av konflikter i verden, og rammes hardest. Kvinner utgjør flertallet av de som er på flukt, og må i farlige situasjoner forsørge sine barn og seg selv ofte uten å ha klær, penger eller mat.

Helt ubegripelig, i dag 8 mars 2022 er det mer enn en million Ukrainere, de fleste kvinner og barn på flukt. Sterke kvinner som har som mål å komme i sikkerhet for seg og sine barn, med stor sorg og vel vitende om at ektefeller og ofte unge menn må være igjen for å kjempe og sloss. Usikker på hva fremtiden vil bringe.

På grensen møter de frivillige hjelpearbeidere, oftest kvinner som bruker sin tid for å hjelpe alle kvinnene, barna og besteforeldre som brått har fått livene sine endret som følge en krig.

Gjennom de siste årene har hundretusener av kvinner blitt utsatt for seksualisert vold i krig og konflikt. Voldtekt, vold og menneskehandel er alltid en del av krig, enten krigen er i Europa eller andre deler av verden, det er ingen grunn til å tro at det ikke skjer.

I dag hedrer vi, og tenker på alle kvinnene som er i krig og konflikt rundt om i verden, enten de er på flukt, eller er frivillige og hjelper til, eller jobber på sykehus i bomberom, i kummerlige telt, eller bistår i fredsarbeid – eller rett og slett forsvarer sitt land, og sitt liv som best de kan.