Kategorier
Kvinner, likestilling og Ledelse

Kvinner blir drept, fordi de er kvinner – FEMISID

Femisid er den mest ekstreme formen for vold mot kvinner, og defineres som drap på kvinner fordi de er kvinner.

Så mange som en av tre kvinner opplever fysisk og/eller seksuell vold i løpet av livet. Det er 736 millioner kvinner. Vold mot kvinner omfatter fysisk vold, psykisk vold, seksualisert vold og voldtekt.

Dem 25 november er det den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner, og vold mot kvinner og jenter er av de mest systematiske og utbredte menneskerettighetsbruddene i verden. Den farligste plassen å være kvinne er i sitt eget hjem, hele 35 % av alle drap på kvinner globalt gjøres av nåværende eller tidligere partner, og ofte har kvinnen levd med vold over lang tid. Gjennom COVID-19 pandemien har volden skutt i været, og forholdene har blitt mye verre.

Vold mot kvinner er et stort samfunnsproblem som finner sted i alle samfunn og kulturer i verden. Den mest ekstreme formen for vold mot kvinner er femisid. Femisid defineres som drap på kvinner fordi de er kvinner og er et alvorlig brudd på menneskerettighetene som det snakkes alt for lite om. Femisid er temaet for årets 16-dagerskampanje, som er en årlig internasjonal 16 dagers kampanje mot kjønnsbasert vold.

16 dagers kampanje mot vold mot kvinner

25 november markerer starten på 16 dager med markeringer, aksjoner, temamøter, foredrag, leserinnlegg med mer over hele verden, og pågår frem til den 10 desember som er den internasjonale menneskerettighetsdagen.

Signal bygg over hele verden vil på denne dagen lyssettes i oransje som en symbolsk handling for å øke oppmerksomhet til tematikken – og oransje er fargen som skal representere en fremtid fri for vold.

«Dette understreker at vold mot kvinner fortsatt er en av de mest fremtredende utfordringene innenfor arbeidet med menneskerettigheter»

 Femisid på agendaen

Vold mot kvinner er en global pandemi. I alle andre pandemier er vi raske med å finne en vaksine, men ikke for vold mot kvinner? Kampen for likestilling og arbeidet for avskaffelse av vold mot kvinner er ikke over. Norske myndigheter må intensivere innsatsen for å bekjempe vold mot kvinner generelt, og femisid spesielt. Å integrere begrepet «femisid» i norsk dagligtale og politikk er et godt sted å starte. (www.16days.no)